Snoek

De snoek is een soort van stilstaand of langzaam stromend water, zoals rivieren en brede beken. Hij heeft een voorkeur voor helder water met een gevarieerde begroeiing van oeverplanten en onderwaterplanten, dat voldoende schuilgelegenheid biedt. Grotere exemplaren houden zich ook schuil achter obstakels.

Lees verder