Zeelt © KAVITRANS

De zeelt is een bewoner van stilstaand of traag stromend water met een zachte modderbodem en een goed ontwikkelde vegetatie met (onder)water- en oeverplanten.

De zeelt is een vrij algemene vissoort, die voorkomt in tal van watertypen, zoals grote meren en plassen, rivieren, kanalen, sloten en beken. Een harde zandige of stenige bodem, troebel water, matige of sterke stroming en grote diepte maken een water als leefgebied voor de zeelt minder geschikt.

De zeelt verdraagt hoge watertemperaturen, lage zuurstofconcentraties en hoge pH-waarden; tegen organische vervuiling lijkt hij dan ook redelijk bestand. Tevens is hij lichtschuw en zoekt hij vooral ’s nachts naar voedsel. Overdag houdt hij zich gewoonlijk schuil tussen de waterplanten of in de modder. In de winter of ’s zomers, als het erg warm is, doet hij dit ook ’s nachts.

Voeding

De larven van de zeelt leven in eerste instantie van zoöplankton. Later eten zij ook kleine muggenlarven, wormpjes en slakkeneieren. Volwassen zeelten zijn alleseters, maar zoeken bij voorkeur in de bodem naar voedsel; de beide tastharen naast de bek wijzen hierop.

Naast slakjes, kreeftachtigen, wormpjes, watervlooien en muggenlarven maken ook plantendelen, algen en detritus deel uit van het voedselpakket.

Interesse in zeelt?

KAVITRANS kan deze mooie vis en diverse andere pootvis voor u leveren. Alle pootvis wordt visvriendelijk met eigen vervoer getransporteerd en aan uw water bezorgd. Vul ons bestelformulier in en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op.