Snoek © KAVITRANS

De snoek is een soort van stilstaand of langzaam stromend water, zoals rivieren en brede beken. Hij heeft een voorkeur voor helder water met een gevarieerde begroeiing van oeverplanten en onderwaterplanten, dat voldoende schuilgelegenheid biedt. Grotere exemplaren houden zich ook schuil achter obstakels.

Groei en leefwijze

De snoek is een snelle groeier. Binnen een jaar wordt een gemiddelde lengte bereikt van ongeveer 22 cm. Mannetjes worden bij een lengte van ca. 30 cm geslachtsrijp, vrouwtjes bij een lengte van 35-40 cm. Onder gunstige omstandigheden kan de snoek binnen een jaar een lengte van 35 cm bereiken en is dan na één jaar al geslachtsrijp. De maximale lengte van de snoek is 1,40 meter. Dit geldt dan voor vrouwtjes. Mannetjes worden niet groter dan 85 cm. De maximale leeftijd van de snoek is ca. 25 jaar.

Voeding

De larven van de snoek leven van kleine kreeftachtigen, zoals mosselkreeftjes, watervlooien en roeipootkreeftjes. Later wordt het voedselpakket uitgebreid met insectenlarven. Al bij een lengte van 10 cm bestaat het voedsel voornamelijk uit visjes en andere gewervelde dieren, zoals kikkers. Onder uitzonderlijke omstandigheden worden ook wel ongewervelde dieren gegeten.

Interesse in de snoek?

KAVITRANS kan deze mooie vis en diverse andere pootvis voor u leveren. Alle pootvis wordt visvriendelijk met eigen vervoer getransporteerd en aan uw water bezorgd. Vul ons bestelformulier in en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op.