Brasem © KAVITRANS

De brasem is een zeer algemene vissoort in het Nederlandse binnenwater en komt voor in zowel zoet als brak water. Kleine exemplaren brasem worden ook wel met de kolblei.

Kenmerken
  • Aantal rijen schubben boven de zijlijn, geteld volgens de schuin naar de rugvin gerichte pijl, bedraagt 12-14 (de schub op de zijlijn niet meegeteld).
  • De oogdiameter is kleiner dan de afstand van het oog tot de punt van de bek.
  • De bek is onderstandig en ver uitstulpbaar.
  • Op de zijlijn liggen 51 – 60 schubben.
Leefgebied

Het optimale leefgebied biedt zowel ruim, open water waarin de brasem in scholen naar voedsel zoekt als ondiepe, begroeide oeverzones, waar de paai- en opgroeigebieden zich bevinden. De brasem is voor de paai minder afhankelijk van waterplanten dan bijvoorbeeld ruisvoorn of kolblei. Paait van eind april tot midden juni.

Voeding

Hoofdzakelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, dierlijk plankton en wormpjes.

Interesse in brasem?

KAVITRANS kan deze mooie vis en diverse andere pootvis voor u leveren. Alle pootvis wordt visvriendelijk met eigen vervoer getransporteerd en aan uw water bezorgd. Vul ons bestelformulier in en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op.