Pootvis spiegelkarper © KAVITRANS

De spiegelkarper is een soort die veel voorkomt in Europa. De naam “spiegelkarper” is afkomstig van de gelijkenis van hun schubben met spiegels. Ze kunnen wel 120 cm lang worden

Het verschil tussen spiegel en zijn wilde voorouder, de gewone karper, is zowel genetisch als visueel – biologisch zijn ze vergelijkbaar. De spiegelkarper was de eerste mutatie van de gewone karper, dankzij twee alternatieve genen.

Karpers hebben een gelijkmatig, regelmatig schubbenpatroon, terwijl spiegelkarpers onregelmatige en fragmentarische schubben hebben. Hierdoor zijn veel spiegelkarpers uniek en is het mogelijk om individuele vissen op zicht te identificeren.

Voeding

De (spiegel)karper is een omnivoor. De samenstelling van het voedselpakket is sterk afhankelijk van de aard van het water en van het seizoen. Larven leven van zoöplankton en algen. Dat deze soort is aangepast aan het foerageren op de bodem is al op jonge leeftijd zichtbaar, want bij een lengte van circa 2 cm beginnen juveniele karpertjes al van de bodem te eten. Het dieet van de volwassen vissen bestaat vrijwel uitsluitend uit bodemvoedsel, zoals insectenlarven, wormen, kreeftachtigen en weekdieren. Daarnaast wordt ook plantaardig materiaal gegeten, zoals waterplanten, algen en zaden.

Interesse in de spiegelkarper?

KAVITRANS kan deze mooie vis en diverse andere pootvis voor u leveren. Alle pootvis wordt visvriendelijk met eigen vervoer getransporteerd en aan uw water bezorgd. Vul ons bestelformulier in en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op.