De blankvoorn is een vis die in zowel stilstaand als stromend water voorkomt. Zelfs in snelstromende wateren kan deze soort worden aangetroffen. Wel houdt hij zich daar bij voorkeur in de stromingsluwe gedeelten op.

De blankvoorn zoekt zijn voedsel in scholen in de buurt van begroeiing, maar ook wel in het diepere, open water. Hij is redelijk bestand tegen eutrofiering en vervuiling en lijkt bij uitstek te kunnen profiteren van veranderende omstandigheden. Zo kan in vele beken, waar deze soort van nature niet of slechts in geringe mate voorkomt, de blankvoornstand enorm toenemen. Met als resultaat dat de karakteristieke beekvissoorten daar sterk in aantal achteruit gaan of geheel verdwijnen.

Voeding

Het voedsel van jonge blankvoorn beslaat uit zoöplankton, in het bijzonder watervlooien. Oudere blankvoorn heeft een aanzienlijk uitgebreider voedselpakket. Zowel dierlijk voedsel, zoals slakjes, driehoeksmosselen, insectenlarven, wormen en kreeftachtigen, als plantaardig materiaal, zoals algen en detritus, worden door deze vis gegeten.

Interesse in blankvoorn?

KAVITRANS kan deze mooie vis en diverse andere pootvis voor u leveren. Alle pootvis wordt visvriendelijk met eigen vervoer getransporteerd en aan uw water bezorgd. Vul ons bestelformulier in en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op.