LOADING

Blankvoorn

De blankvoorn is een vis die in zowel stilstaand als stromend water voorkomt. Zelfs in snelstromende wateren kan deze soort worden aangetroffen. Wel houdt hij zich daar bij voorkeur in de stromingsluwe gedeelten op.

Lees verder

Brasem

De brasem is een zeer algemene vissoort in het Nederlandse binnenwater en komt voor in zowel zoet als brak water. Kleine exemplaren brasem worden ook wel met de kolblei.

Lees verder

Forel

De (beek)forel is zeldzaam; aanwezig als dwaalgast. In verschillende beken wordt getracht door uitzettingen een natuurlijke forellenstand terug te krijgen. Ook komt de beekforel door uitzettingen voor in het Veerse Meer

Lees verder