Vissen zijn levende dieren en het bestellen van pootvis brengt daardoor ook enkele risico’s met zich mee. Om u zo goed mogelijk te begeleiden in een goede uitzetting van de te leveren vis hebben we deze pagina gemaakt met informatie over onze werkwijze, waar u rekening mee dient te houden en over de verantwoordelijkheid van de afnemer en de leverancier. Mocht u nog vragen hebben, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Optimale leveringcondities

De beste omstandigheden om vis uit te zetten is in de wintermaanden bij een watertemperatuur van onder de 10 graden Celsius. KAVITRANS levert met zorg gekweekte pootvis door geheel Nederland.

Tijdstip van levering hangt af van:

  1. De te leveren soort
  2. Tijdstip van bestellen
  3. De te leveren hoeveelheid

Het is zinvol om zo vroeg mogelijk in het seizoen een bestelling te plaatsen om een zekere levering te garanderen.

Transport & hygiëne

Meestal rijden we één soort vis met een volle wagen. KAVITRANS rijdt op geregelde tijden naar de kwekers en probeert de routes zo in te plannen, dat we de vissen direct bij u kunnen afleveren zonder opslag. Hierdoor zijn de handelingen met de vissen minimaal zijn.

De vrachtwagen wordt voor elk transport volledig ontsmet met hiervoor goed gekeurde middelen, tevens wordt hiervan een logboek bijgehouden ter controle van de betreffende overheden en afnemers.

Herkomst

Wij betrekken onze vis afhankelijk van de soort uit Frankrijk, Duitsland, België en beperkt uit Hongarije, van door de betreffende overheden erkende en gecontroleerde viskwekers, deze kwekers kweken de vis zelf van vis ei tot het gewenste aflever formaat zonder tussenhandel. De te leveren vis wordt door de betreffende overheden regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd op ziektes en conditie. Hierdoor is de kans op ziektes minimaal.

Onze karpers hebben een mix van Hongaarse en Franse bloedlijnen.

Certificaat

Indien een klant er prijs op stelt dat een te leveren partij  (b.v. van grote karpers) apart wordt onderzocht door een gespecialiseerde visdokter, dan is dat tegen een meerprijs mogelijk.

Uitzetting

Het uitzetten van vissen brengt altijd risico’s met zich mee. Er kunnen omstandigheden in uw water zijn waar wij geen weet van hebben en dus ook geen verantwoording kunnen dragen. Na uitzetting kan er sterfte optreden van de vissen die zijn uitgezet, maar ook kunnen dit vissen zijn van het oude bestand. Bijvoorbeeld veroorzaakte stress, onderlinge voedselconcurrentie etc. Wij adviseren dan ook om direct na het uitzetten de vissen in uw water ruim bij te voeren. Tevens dient men rekening te houden dat er op elk water een gemiddelde natuurlijke sterfte is van 5% per jaar. Uitzetting van nieuwe vis of niet.

KAVITRANS adviseert u graag en geheel vrijblijvend over de beste omstandigheden voor de uit te zetten vissen.

Verantwoordelijkheid

De afnemer is verantwoordelijk voor de uitzetting van de vissen en draagt zorg voor voldoende mankracht en eventuele opslagcapaciteit. KAVITRANS levert in samenwerking met de Franse, Duitse en Belgische kwekers vissen van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een uitzetting. Bij aflevering keurt u de vissen en gaat u akkoord met de kwaliteit. Na de levering gaat de volledige verantwoordelijkheid over op de uitzettende partij.

Indien de afnemer elke vis wilt registreren / fotograferen is het belangrijk om de uitzetting goed voor te bereiden en dus voldoende mensen aanwezig zijn om te helpen.

Pootvis steur