Brasem

De brasem is een zeer algemene vissoort in het Nederlandse binnenwater en komt voor in zowel zoet als brak water. Kleine exemplaren brasem worden ook wel met de kolblei.

Lees verder