Forel

De (beek)forel is zeldzaam; aanwezig als dwaalgast. In verschillende beken wordt getracht door uitzettingen een natuurlijke forellenstand terug te krijgen. Ook komt de beekforel door uitzettingen voor in het Veerse Meer

Lees verder

Graskarper

De graskarper is een uitheemse vis die van oorsprong uit China komt. Het is een snelle groeier, die in de grote Chinese rivieren afmetingen kan bereiken van anderhalve meter bij een gewicht van rond de 40 kg. Hij is één van de weinige vissoorten uit de gematigde klimaatzone die zich vrijwel uitsluitend met waterplanten voeden.

Lees verder

Karper

De karper is een algemene vissoort, die in stilstaande en langzaam stromend water leeft. Ook in relatief snel stromend water komt deze vis wel voor, waar hij zich dan vooral op stromingsluwe plaatsen ophoudt.

Lees verder