Steur © KAVITRANS

Van oorsprong komt de (Europese) steur uit de Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee en Kaspische Zee. Langs de Nederlandse kust en op de meeste andere plaatsen zo goed als verdwenen. In Nederland zeer zeldzaam.

Leeft als trekvis in zout en zoet water, maar is uit onze binnenwateren als populatie verdwenen. In de Noordzee wordt nog zeer sporadisch een steur gevangen. In de binnenwateren worden regelmatig ontsnapte of uitgezette exemplaren van gekweekte steursoorten aangetroffen (o.a. sterlet, Siberische – en Russische steur). Het onderscheid is moeilijk.

Leefomgeving

De steur is een anadrome vissoort, die paait in het zoete water en opgroeit in zee. De paaigronden worden gevonden op plaatsen met grof zand of grind, waar geen slib aanwezig is. De paaiplaatsen bevinden zich op een diepte van 3 tot 4 meter. In de nabijheid van het paaihabitat moeten diepe plekken aanwezig zijn als rustplaats. Het opgroeihabitat ligt in het brakke gedeelte van het estuarium. Hier zoekt de opgroeiende steur ondiep water met schuilmogelijkheden op. De onvolwassen dieren leven in de kustzone met een diepte van 20 – 30 meter. De volwassen dieren trekken verder de zee op naar een diepte tot 50 meter.

Voeding

Gedurende de paaiperiode lijken volwassen steuren nauwelijks voedsel op te nemen. Tijdens het opgroeien eten de steuren zeeduizendpoten, vlokreeften, slijkgarnalen, steurgarnalen, wormen en slakken. Het voedsel van de steur in zee bestaat uit vis (grondel, haring), kreeftachtigen (garnalen) en wormen (zeeduizendpoot).

Interesse in de steur?

KAVITRANS kan deze mooie vis en diverse andere pootvis voor u leveren. Alle pootvis wordt visvriendelijk met eigen vervoer getransporteerd en aan uw water bezorgd. Vul ons bestelformulier in en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op.